Verhaal: ‘Peterjan’

Peterjan Blondeel kwam langs op Uitwijken in september 2020 met zijn kleinbeeldcamera. Hij fotografeerde Uitwijken ‘achter de schermen’.

De typische jaren 70-kleuren van kleinbeeldfilm en de aparte blik op Uitwijken geven deze reeks een speciale sfeer.

Je ziet onder meer de opbouw van het kunst-educatief project ‘Vel tegen Vel’. Dit project zorgt ervoor dat de kinderen en ouders van de school vlakbij Uitwijken betrokken raken.

Onder begeleiding van ‘vzw De Batterie’ ontwierpen en maakten de jongeren vlaggen. Hun inspiratie vonden ze in de buurt waar ze schoolgaan en wonen. Het resultaat van ‘Met Vlag en Wimpel’ werd gepresenteerd op Uitwijken.

Het werd Uitwijken’s mooiste ingangspoort ooit…

© Peterjan Blondeel