‘Uitwijken’ wint de prijs voor het
evenement met de Laagste Drempel

 

Om de 2 jaar reikt het Netwerk tegen Armoede de Prijs voor de Laagste Drempel uit aan een vrijetijdsaanbieder die extra inspanningen doet om zijn aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede. Na een cultuurcentrum (2012) en een gemeentelijk vrijetijdsbeleid (2015), gingen we deze keer voor een evenement. Het Netwerk ging op zoek naar een festival, een expo, een stadsgebeuren.. dat verder denkt dan de financiële drempel om mensen in armoede te betrekken bij hun programma. Er werd gelet op laagdrempeligheid inzake communicatie, aanbod, praktische zaken én sociale drempels.

Uit de ingestuurde kandidaturen werden 3 genomineerden voor de prijs geselecteerd: de Lokerse Feesten, ‘De Tuin der Lusten’ Roeselare en ‘Uitwijken’ Brugge.  Mensen in armoede kregen de kans om te stemmen aan de hand van drie 1-minuutfilmpjes.

 

 

 

De culturele karavaan ‘Uitwijken’ uit Brugge kwam als winnaar uit de bus.

Uitwijken wacht niet tot het publiek naar hen toekomt, maar verplaatst zich zelf naar de Brugse wijken. Met een karavaan vol circus en muziek, passeerden ze ondertussen reeds in 40 Brugse wijken. Via workshops en voorbereidingstrajecten betrekken ze de bewoners van de wijk op voorhand. Ze gaan ook op zoek naar moeilijker bereikbare mensen en zorgen er voor dat op de dag zelf alles voor iedereen toegankelijk is. Het festival zelf gaat door in de openbare ruimte en is volledig gratis.

 

Het Netwerk tegen Armoede is blij met ‘Uitwijken’ als winnaar, omdat hun outreachende aanpak de ideale manier is om mensen in armoede te laten kennismaken met cultuur en vrije tijd. Veel gezinnen in armoede leven in wijken buiten het stadscentrum en geraken amper of nooit op de typische festivals of culturele stadsevenementen. Ze zijn te duur, onbekend, geven het gevoel ‘niet voor hen’ te zijn bedoeld. Evenementen als Uitwijken brengen cultuur en vrije tijd tot aan de deur én bieden de kans tot actieve betrokkenheid. Met hoe meer partners dit soort evenementen samenwerkt, hoe makkelijker de brug kan worden gelegd tussen mensen in armoede en het lokale cultuuraanbod. Een terechte winnaar dus.

CULTUUR VAN WERELD TOT WIJK

Uitwijken is een project van Brugge Plus vzw. De Uitwijkenkaravaan trekt reeds 6 jaar door de Brugse buurten. In 2017 zijn er weer 22 haltes voorzien. Cultuur in al zijn verschijningsvormen is het vertrekpunt voor de samenstelling van het programma van Uitwijken. Het aanbod in de achtertuin van de stad, de voortuin van de buurtbewoners is steeds gratis. Blijven zoeken om de drempel zo laag mogelijk te houden en steeds een ruimer publiek te bereiken is en blijft een uitdaging. “Deze prijs is voor het Uitwijkenteam een fijne erkenning, maar vooral ook een stimulans om hun werk verder te zetten. We streven er naar om Uitwijken de komende jaren nog toegankelijker te maken voor een divers publiek, omdat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Brugge is de cultuurstad voor iedereen van wereld tot wijk.” aldus Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge en voorzitter van Brugge Plus vzw.

 

BELANG VAN LAAGDREMPELIGE ACTIVITEITEN

De prijs werd uitgereikt door het kabinet van Minister van Cultuur Sven Gatz. De minister steunt dit initiatief. Vanuit mijn beleid wil ik zoveel mogelijk mensen de kans geven om deel te nemen aan het verenigingsleven of hen de mogelijkheid geven te laten genieten van culturele activiteiten. De UiTPAS is daar een mooi voorbeeld van.  Ondertussen zijn 10 steden of regio’s aan de slag met De UiTPas. Via de Museumpas wil ik ook musea toegankelijker maken voor mensen in armoede.

Naast de financiële en informatiedrempel, is een aangepast aanbod minstens even belangrijk om cultuur binnen het bereik te brengen van iedereen. De 3 laureaten illustreren hoe belangrijk laagdrempelige activiteiten zijn, in het bijzonder voor mensen in armoede.

 

‘Uitwijken’ wint een symbolisch beeldje en een bezoek van een groep mensen in armoede om verder ervaringen uit te wisselen.